Helsetilsynet

Veien tilbake til autorisasjon etter tilbakekall på grunn av rusmiddelmisbruk
Artikkel i Tilsynsmelding 2012