Helsetilsynet

Kommunikasjon og samhandling mellom kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta
Artikkel fra Tilsynsmelding 2013