Hopp til hovedinnhold

Saksgang og dokumenter i lovsaker. Forklaring til artiklene for hver lov.

Lover med forarbeider

Noen lover opphevet fra 2012 og senere

  • barnevernloven (lov 1992-07-17 nr. 100 om barneverntjenester (erstattet fra 2023 av ny barnevernslov)
  • helsetilsynsloven (lov 1984-03-30 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.) (erstattet fra 2019 av ny helsetilsynslov)
  • helseregisterloven (lov 2001-05-18 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger) (erstattet fra 2015 av ny helseregisterlov)
  • kommunehelsetjenesteloven (lov 1982-11-19 nr. 66) (erstattet fra 2012 av helse- og omsorgstjenesteloven og folkehelseloven)
  • sosialtjenesteloven (lov 1991-12-13 nr. 81) (erstattet fra 2012 av helse- og omsorgstjenesteloven)