Hopp til hovedinnhold

Gjeldende lov 

Saksgang og dokumenter i lovsaker

Prop. 133 L (2020-2021)
Lov om barnevern (barnevernsloven)

Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Loven trådte i kraft 1. januar 2023 (l(lov nr. 97) med unntak av § 2-6 og § 15-7 fjerde ledd.
NOU 2016: 16 Ny barnevernslov - sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse.