Hopp til hovedinnhold

Gjeldende lov

Saksgang og dokumenter i lovsaker

Prop. 63 L (2021-2022)
Endringen gjaldt lovteknisk oppretting (§ 21)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 10. juni 2022 (lov nr. 37)

Prop. 56 LS (2017-2018)
Endringene gjaldt tilpasning til ny personopplysningslov (§§ 3, 5, 7, 15, 17)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 20. juli 2018 (lov nr. 38)

Prop. 26 L (2017-2018)
Endringen gjaldt varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen (ny § 9 a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. juli 2018 (lov nr. 17)

Prop. 60 L (2017-2018)
Endringen gjaldt henvisning til opphevet bestemmelse (§ 4-8) i pasient- og brukerrettighetsloven som tas ut (§ 11)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 22. juni 2018 (lov nr. 76)

Prop. 64 L (2014-2015)
Endringen gjaldt tilpasning til straffeloven (§ 18)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt 192.
Endringen trådte i kraft 1. oktober 2015 (lov nr. 65)

Prop. 91 L (2010–2011)
Endringene gjaldt tilpasning til den nye helse- og omsorgstjenesteloven (§§ 11, 17)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2012 (lov nr. 30)

Ot.prp. nr. 74 (2006–2007)
Endringene gjelder medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale og helseopplysninger (endring av lovens navn, §§ 1, 2, 3, 5, 10, 13, 14, 15, 18 og oppheving av §§ 4, 12.)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Ikrafttredelse 1. juli 2009 (lovvedtak nr. 44)

Ot.prp. nr. 64 (2005–2006)
Endringene gjelder vilkår for innsamling m.m. av biobankmateriale til forskningsformål fra personer uten samtykkekompetanse (§ 12)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Ikrafttredelse 1. januar 2007 (lov 99)

Ot.prp. nr. 56 (2001–2002) Biobanker (biobankloven)
Lov om biobanker (biobankloven)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
NOU 2001: 19 Biobanker
Ikrafttredelse 1. juli 2003