Hopp til hovedinnhold

Gjeldende lov

Saksgang og dokumenter i lovsaker

Prop. 166 L (2020-2021)
Endringen gjaldt endring av lovhenvisning som følge av tilrettelegging for en større adgang til å dele opplysninger med andre forvaltningsorganer (§ 6)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringen trådte i kraft 1. juli 2021 (lov nr. 127)

Prop. 13 L (2018-2019)
Endringen gjaldt begrepsendring fra sprøyterom til brukerrom, åpning for inntak av flere narkotiske stoffer enn heroin, utvidelse av målgrupper, opplæring i mer skånsomme inntaksmåter enn injisering  (lovens tittel, §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2019 (lov nr. 113)

Prop. 91 L (2010–2011
Endringene gjaldt tilpasning til den nye helse- og omsorgstjenesteloven (§§ 2, 3, 6)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2012 (lov nr. 30)

Ot.prp. nr. 59 (2008–2009)
Den midlertidige adgangen til å opprette egne lokaler for injisering av narkotika (sprøyterom) ble gjort permanent (lovens tittel og alle paragrafene)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) Endringene trådte i kraft 17. desember 2009.

Ot. prp. nr. 36 (2006–2007)
Endringene gjaldt forlengelse av virketiden for loven med to år til 17. desember 2009 (§ 7)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 8 (2004–2005)
Endringene gjaldt mange av bestemmelsene i loven (§§ 2, 3, 4, 5, 6 og 7)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 56 (2003–2004)
Midlertidig lov om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsloven)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)