Hopp til hovedinnhold

Gjeldende lov

Saksgang og dokumenter i lovsaker

Prop. 10 L (2021-2022)
Endringene gjaldt forlengelse av midlertidige forskriftshjemmel  (for å kunne videreføre bestemmelser som sikrer tilgangen på medisinsk utstyr og personlig verneutstyr (§§ 5-2, 6-2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
I kraft 29. november 2021 – 1. juli 2022 (lov nr. 143)

Prop. 187 L (2020-2021)
Endringene gjaldt forlengelse av midlertidige endringer for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19 (§§ 5-2, 6-2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. juni 2021 (lov nr. 44), opphevet 1. desember 2021

Prop. 28 L (2020-2021)
Endringene gjaldt forlengelse av midlertidige endringer for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19 (§§ 5-2, 6-2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2021 (lov nr. 145), opphevet 1. juni 2021

Prop. 104 L (2019-2020)
Endringene gjaldt hjemmel for at regjeringen kan gjøre midlertidige tilpasninger og unntak fra gjeldende regelverk som følge av utbruddet av covid-19 (§§ 5-2, 6-2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 26. mai 2020 (lov nr. 45), opphevet 1. januar 2021

Prop. 46 LS (2019-2020)
Endringene gjaldt oppretting av henvisningsfeil foretatt i forbindelse med ny lov om medisinsk utstyr (§§ 2-2, 5-2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 7. mai 2020 (lov nr. 37)

Prop. 13 L (2018-2019)
Endringen gjaldt navneendring fra Statens strålevern til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (§ 2-4)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2019 (lov nr. 113)

Prop. 56 LS (2017-2018)
Endringen gjaldt tilpasning til ny personopplysningslov (§§ 2-4)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 20. juli 2018 (lov nr. 38)

Prop. 109 L (2016-2017)
Endringen gjaldt gjenoppretting av Statens strålevern som egen etat (§ 2-4)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. juli 2017 (lov nr. 89)

Prop. 102 L (2015-2016)
Endringene gjaldt tilpasning til den nye forsvarsloven (§§ 4-1, 4-2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. juli 2017 (lov nr. 77)

Prop. 7 L (2016-2017)
Endringen gjaldt hjemmel til å opprette helseregistre i en beredskapssituasjon (§ 2-4)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 3. mars 2017 (lov nr. 8)

Prop. 61 L (2015-2016),
Endringen gjaldt tilpasning til utvidelse av retten til fritt behandlingsvalg (§ 1-3)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 17. juni 2016 (lov nr. 48)

Prop. 64 L (2014-2015)
Endringen gjaldt tilpasning til straffeloven (§ 6-5)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt 176.
Endringen trådte i kraft 1. oktober 2015 (lov nr. 65)

Prop. 87 L (2012–2013)
Endringen gjaldt plikt til å ha beredskapsplan for oppgaver innen miljørettet helsevern etter folkehelseloven (§ 2-2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt II.
Endringene trådte i kraft 1. juli 2013 (lov nr. 39)

Prop. 91 L (2010–2011)
Endringene gjaldt tilpasning til den nye helse- og omsorgstjenesteloven (§§ 1-1, 2-2, 2-3, 3-1, 5-1, 6-2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2012 (lov nr. 30)

Ot.prp. nr. 49 (2004–2005)
Endringene gjaldt tilpasning til ny arbeidsmiljølov (§§ 4-1 og 4-2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i § 20-3 nr. 20.
Endringene trådte i kraft 1. januar 2006.

Ot.prp. nr. 66 (2000–2001)
Endringene gjaldt tilpasning til ny helseforetakslov (§§ 1-3, 2-2, 5-1 og 6-1)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i § 53 nr. 16.

Ot.prp. nr. 89 (1998–1999)
Lov om helsemessig og sosial beredskap
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Loven trådte i kraft 1. juli 2001.