Hopp til hovedinnhold

Gjeldende lov

Saksgang og dokumenter i lovsaker

Prop. 63 L (2021-2022)
Endringen gjaldt lovteknisk oppretting (§ 5)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 10. juni 2022 (lov nr. 37)

Prop. 122 L (2012–2013)
Endringen gjaldt tilpasning til endring i aksjeloven om offentlig kunngjøring (§ 47)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. juli 2013 (lov nr. 41)

Prop. 120 L (2011–2012)
Endringene gjaldt praktiske erfaringer med helseforetaksmodellen, nå tatt inn i loven, og en utvidelse av de organisatoriske valgmulighetene (§ 2, ny § 2a, §§ 7, 9, 10, 11, 14, 16, ny § 16a, §§ 18, 19, 21, ny § 21a, §§ 22, 25, ny § 26a, §§ 30, 31, 33, 37, ny § 37a, §§ 41, 42, 48, 50)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2013 (lov nr. 86)

Prop. 89 L (2011–2012)
Endringene gjaldt oppretting av feil (§§ 33, 35) 
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 22. juni 2012 (lov nr. 46)

Prop. 91 L (2010–2011)
Endringen gjaldt plikt til å ivareta utvidet rett for pasienten til å bruk samisk språk og tilpasning til den nye helse- og omsorgstjenesteloven (§§ 1, 2, 33)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2012 (lov nr. 30)

Ot.prp. nr. 102 (2004–2005)
Endringen gjaldt tilpasning til den nye offentleglova (§ 5)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) (endringen finnes i § 34 nr. 22)
Endringen trådte i kraft 1. januar 2009.

Ny lov om Riksrevisjonen
Endringene gjaldt revisjon (§ 45)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i § 21 nr. 15.

Ot.prp. nr. 97 (2002–2003)
Endringene gjaldt representasjon av begge kjønn i styret (§ 21)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 61 (2002–2003)
Endringene gjaldt kunngjøring av oppløsning (§ 47)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 3 (2002–2003)
Endringene gjaldt utvidelse av helseforetakenes oppgaver ifm. rusreform I (§ 2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)

Ot.prp. nr. 66 (2000–2001)
Om lov om helseforetak m.m. (helseforetaksloven)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)