Hopp til hovedinnhold

Gjeldende lov

Saksgang og dokumenter i lovsaker

Prop. 63 L (2019-2020)
Endringene gjaldt harmonisering av bestemmelser pga. lovendring om tilgjengeliggjøring av helsedata (§§ 33, 34, opphevelse av § 35)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. juni 2021 (lov nr. 133)

Prop. 56 LS (2017-2018)
Endringene gjaldt tilpasning til ny personopplysningslov – (§§ 2, 3, 4, 10, 13, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 47, 50, 52, 53, oppheving av § 37)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 20. juli 2018 (lov nr. 38)

Prop. 60 L (2017-2018)
Endringen gjaldt tilpasning til lovendring – innføring av overtredelsesgebyr som reaksjonsmulighet (§ 2)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 22. juni 2018 (lov nr. 76)

Prop. 89 L (2016-2017)
Endringene gjaldt oppretting av en feil i omtalen av obduksjonslova (§ 21)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. juli 2017 (lov nr. 54)

Prop. 158 L (2015-2016)
Endringene gjaldt tilpasning til forskningsetikkloven – forhåndsgodkjenning av forskningsprosjekt (§§ 9, 10)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.).
Endringen trådte i kraft 1. mai 2017 (lov nr. 23)

Prop. 38 L (2014-2015)
Endringen gjaldt tilpasning til obduksjonslova –  forskning på humant biologisk materiale fra døde (§ 21)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.).
Endringen trådte i kraft 1. januar 2016 (lov nr. 26)

Prop. 64 L (2014-2015)
Endringen gjaldt tilpasning til straffeloven (§ 54)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt 229
Endringen trådte i kraft 1. oktober 2015 (lov nr. 65)

Prop. 72 L (2013–2014)
Endringene gjaldt tilpasning til helseregisterloven (§§ 25, 33)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. januar 2015 (lov nr. 76)

Prop. 46 L (2012–2013)
Endringen gjaldt tilpasning til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven ifm. ny vergemålslov – samtykke (§ 17)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i § 102 nr. 54
Endringene trådte i kraft 1. juli 2013 (lov nr. 9)

Prop. 91 L (2010–2011)
Endringene gjaldt tilpasning til den nye helse- og omsorgstjenesteloven (§§ 17, 18, 28, 35)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. januar 2012 (lov nr. 30)

Ot.prp. nr. 90 (2008–2009)
Endringene gjaldt løpende tvangsmulkt (§ 53)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. juli 2009.

Ot.prp. nr. 2 (2008–2009)
Endringen gjaldt  barn mellom 12 og 16 år sitt samtykke til forskning på helseopplysninger (§ 17).
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte I kraft 14. november 2008.

Ot.prp. nr. 74 (2006–2007)
Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Loven trådte i kraft 1. juli 2009.
HODs høring med høringsuttalelser
NOU 2005: 1 God forskning – bedre helse