Hopp til hovedinnhold

Gjeldende lov

Saksgang og dokumenter i lovsaker

Prop. 63 L (2021-2022)
Endringene gjaldt lovteknisk oppretting (§§ 2, 9, 10, 11, 16, 19 a, 19 b, 19 c, 19 e, 21)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 10. juni 2022 (lov nr. 37)

Prop. 77 L (2020-2021)
Endring i lovgivningen som følge av innføring av kjønnsnøytral tittel på fylkesmannen (§ 26)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. juni 2021 (lov nr. 34)

Prop. 63 L (2019-2020)
Endringene gjaldt tilgjengeliggjøring, sammenstilling m.m. av helsedata (§§ 11, 14, 17, 19, ny §§ 19 a, 19 b, 19 c, 19 d, 19 e, 19 f, 19 g, 19 h, § 20)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene i §§ 11, 14, 17 og 19 trådte i kraft 1. januar 2021 (lov nr. 132). §§ 19 a, 19 b, 19 c, 19 d, 19 e, 19 f, 19 g, 19 h, § 20 (lov nr. 133) trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Prop. 30 L (2018-2019)
Endringene gjaldt kommunelegers tilgang til Dødsårsaksregisteret ifm. elektronisk dødsmelding, presiseringer om straff og oppretting av feil (overskrift til kap. 2, ny § 20 a, § 30, ny § 30 a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 10. april 2019 (lov nr. 11)

Prop. 56 LS (2017-2018)
Endringene gjaldt tilpasning til ny personopplysningslov (§§ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, oppheving av §§ 7, 27, 28)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 20. juli 2018 (lov nr. 38)

Prop. 164 L (2015-2016)
Endringene gjaldt tilpasning til ny lov om folkeregistrering (folkeregisterloven) (§§ 14, 19, 24) 
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringene trådte i kraft 1. oktober 2017 (lov nr. 88)

Prop. 40 L (2015-2016)
Endringen gjaldt tilpasning til lovendring om klarere rammer for bruk av tvang på rusfeltet, oppheving av tidligere lovendring (§ 3-14)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringen trådte i kraft 1. november 2016 (lov nr. 10) 

Prop. 106 L (2015-2016)
Endringen gjaldt etablering av kommunalt pasient- og brukerregister (§ 11)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringen trådte i kraft 1. juli 2016 (lov nr. 47)

Prop. 64 L (2014-2015)
Endringen gjaldt tilpasning til straffeloven (§ 30)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt 254.
Endringen trådte i kraft 1. oktober 2015 (lov nr. 65)

Prop. 74 L (2014-2015)
Endringene er av teknisk og begrepsmessig art (lovens anvendelse på Svalbard og Jan Mayen og rett til informasjon og innsyn) (§§ 4, 24)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. juli 2015 (lov nr. 61)

Prop. 72 L (2013–2014)
Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Loven trådte i kraft 1. januar 2015 (lov nr. 76)
Helse- og omsorgsdepartementets høring med frist 15. oktober 2013