Hopp til hovedinnhold

Gjeldende lov

Saksgang og dokumenter i lovsaker

Prop. 40 L (2022-2023)
Endringen er lovteknisk (§ 4)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 28. april 2023 (lov nr. 9)

Prop. 57 L (2021-2022)
Endringene gjaldt tilsynsmyndighetenes rett til å pålegge virksomheter/kommuner å legge til rette for oppfølging av faglige pålegg m.m. (§§ 8, 10)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. juli 2022 (lov nr. 29)

Prop. 65 L (2020-2021)
Endringen gjaldt varsel til tilsynsmyndigheten om alvorlige hendelser (§ 6)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. juli 2021 (lov nr. 31)

Prop. 77 L (2020-2021)
Endring i lovgivningen som følge av innføring av kjønnsnøytral tittel på fylkesmannen (§§ 3, 4, 5)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. juni 2021 (lov nr. 34)

Prop. 80 L (2018-2019)
Endringen gjaldt oppheving av § 12 i tilknytning til tidligere opphevelse av spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 (avvikling av meldeordninga m.m.)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. mars 2020 (lov nr. 104)

Prop. 150 L (2016-2017)
Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Loven trådte i kraft 1. juli 2019 (lov nr. 107)
HODs høring med høringsuttalelser
NOU 2015: 11 Med åpne kort - Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene