Hopp til hovedinnhold

Gjeldende lov

Saksgang og dokumenter i lovsaker

Prop. 65 L (2020-2021)
Endringen gjaldt varsel til undersøkelseskommisjonen om alvorlige hendelser (§§ 3, 7)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. juli 2021 (lov nr. 31)

Prop. 68 L (2016-2017)
Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Lovens §§ 1, 2, 4 og 20 trådte i kraft 15. juni 2018. Lovens § 3, §§ 5 til og med 19 og § 21 trådte i kraft 1. mai 2019.
NOU 2015: 11  Med åpne kort. Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene.