Hopp til hovedinnhold

Gjeldende lov

Saksgang og dokumenter i lovsaker

Prop. 91 L (2021-2022)
Endringene gjaldt nasjonal digital datainfrastruktur, automatiserte avgjørelser og utvikling og test av behandlingsrettede helseregistre (§§ 10, 11, 18)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 1. juli 2022 (lov nr. 51)

Prop. 63 L (2021-2022)
Endringen gjaldt lovteknisk oppretting (§ 26)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 10. juni 2022 (lov nr. 37)

Prop. 3 L (2021-2022)
Endringen gjaldt hjemmel til å pålegge plikt til å ta i bruk, og betaling for, nasjonale e-helseløsninger, og hjemmel for Norsk Helsenett til å innhente og dele personopplysninger fra Folkeregisteret (§§ 8, 21)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 22. desember 2021 (lov nr. 165)

Prop. 112 L (2020-2021)
Endringen gjaldt enklere samarbeid og læring i helse- og omsorgstjenesten, ny hjemmel for etablering av behandlingsrettet helseregister med tolkede genetiske varianter på tvers av virksomheter (ny § 9 a, § 17)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringen trådte i kraft 1. juli 2021 (lov nr. 67)

Prop. 30 L (2018-2019)
Endringene gjaldt presiseringer om straff og oppretting av feil (§§ 13, 30, ny § 30 a)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 10. april 2019 (lov nr. 11)

Prop. 56 LS (2017-2018)
Endringene gjaldt tilpasning til ny personopplysningslov – (§§ 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 30, 31, oppheving av §§ 27, 28)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Endringene trådte i kraft 20. juli 2018 (lov nr. 38)

Prop. 164 L (2015-2016)
Endringene gjaldt tilpasning til ny lov om folkeregistrering (folkeregisterloven) (§§ 18, 21) 
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringene trådte i kraft 1. oktober 2017 (lov nr. 88)

Prop. 64 L (2014-2015)
Endringen gjaldt tilpasning til straffeloven (§ 30)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt 253.
Endringen trådte i kraft 1. oktober 2015 (lov nr. 65)

Prop. 72 L (2013–2014)
Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Loven trådte i kraft 1. januar 2015 (lov nr. 75)
Helse- og omsorgsdepartementets høring med frist 15. oktober 2013