Hopp til hovedinnhold

Gjeldende lov

Saksgang og dokumenter i lovsaker

Prop. 80 L (2021-2022)
Endringen gjaldt etablering av en statlig tilsynsordning for omsorgen med enslige mindreårige som bor i asylmottak (§ 95)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) stortinget.no
Endringen trådte i kraft 1. juli 2022 (lov nr. 61)