Hopp til hovedinnhold

Denne artikkelen hører til menyen Lovforarbeider.

I artikkelen med forarbeider til hver enkelt lov er inndelt etter endringer av loven, med nyeste først og opprinnelig lov til sist. Lenken Sakens dokumenter under hver endring fører til Stortingets nettsted. Der er de tre viktigste dokumentene lenket:

  • lovforslaget, normalt fremmet av regjeringen (Prop. x L.), noen lovforslag er forslag fra stortingsrepresentant(er): finnes under 1 Lovforslag 
  • stortingskomiteens innstilling (Innst. L.): finnes under 2 Komitébehandling 
  • lovvedtaket finnes under 5 Lov. Etter Stortingets behandling sanksjoneres lovvedtaket i statsråd og da får loven nummer

Lovsaker behandles to ganger i Stortinget. Debatt og votering finnes under 3 Første behandling og 4 Andre behandling.

Tidspunkt for ikrafttredelse finnes under 5 Lov. Bare lovendringer som er trådt i kraft er tatt med. Lover og lovendringer som er vedtatt, men ikke trådt i kraft, finnes på Lovdata, lovendringene har da Lov om endringer i ... i tittelen.

Mange lover og lovendringer forberedes gjennom høringer og NOU-er i regi av departementet. Lenker til disse finnes på siden Lovforarbeider

Se ellers på Stortingets nettsted om saksgangen i lovsaker og om den nye lovbehandlingen fra sesjonen 2009–2010.