Helsetilsynet

IK-15/2001 (pdf) Erstatter IK-17/94
Godkjenning av psykiatriske poliklinikker – retningslinjer for faglig skjønnsutøvelse.