Helsetilsynet

IK-2/2017  (pdf) 
Informasjon deg som har mistet din autorisasjon eller som frivillig har gitt avkall på den.
Erstatter rundskriv IK-1/2009. Innholdet i dette rundskrivet er identisk med IK-1/2009, revidert versjon 2017.
Se også IS-2231 Prosedyrer for rusmiddeltesting, Helsedirektoratet 2014.