Helsetilsynet

IK-07/94 (pdf)
Sykehusloven § 18b – opprettelse av kvalitetsutvalg helseinstitusjoner sykehusloven § 1. Retningslinjer for kvalitetsutvalgene IK-7/94
Vedlegg : Retningslinjer for kvalitetsutvalgenes oppgaver, funksjon og sammensetning. (pdf)