Helsetilsynet

IK-22/92  (pdf)
Plutselig, uventet død i spedbarnsalder - krybbedød; rutiner og oppfølgning.