Helsetilsynet

IK-2/2009 (pdf)
Retningslinjer for fylkesmennenes behandling av klager som gjelder økonomisk sosialhjelp. Erstattet av Internserien 5/2013