Helsetilsynet

IK-9/2001
Retningslinjer for håndtering av aborterte fostre