Helsetilsynet

IK-02/97 (pdf)
Retningslinjer for mikrobiologisk kontroll av luft i rom hvor det foretas operative inngrep og større invasive prosedyrer (operasjonsrom). "Denne har ikke status som nasjonal faglig retningslinje, og blir ikke revidert av Helsedirektoratet. Det foreligger heller ingen planer i Helsedirektoratet om å revidere eller utgi dokumentet i et annet format. Dokumentet kan imidlertid likevel være til nytte ved utarbeidelse av lokale prosedyrer og risikovurderinger" Helsedirektoratet e-post 10.10.2017.
Se også Veileder til forskrift om smittevern i helsetjenesten fra Folkehelseinstituttet