Helsetilsynet

IK-20/2001 (pdf)
Rettslige problemstillinger i forhold til kvinnelig omskjæring. Se også Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse HOD, Forebygging og behandling av kjønnslemlestelse Helsedirektoratet og Veileder for helsepersonell i Norge om kvinnelig omskjæring (Statens helsetilsyns veiledningsserie 2000:5)