Helsetilsynet

IK-28/89 (pdf)
Rundskriv om tannhelsetjenesten for innsatte i fengsler. Se også Veileder for helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel IS-1971/2013