Helsetilsynet

IK-01/96 (pdf)
Vedrørende taushetsplikt samarbeid mellom helsetjenesten og kommunale barnevernmyndigheter. Se også Taushetsplikt. Helsedirektoratet.