Helsetilsynet

IK-16/94 (pdf) 
Vedrørende kvalitetsutvalg – sykehusloven § 18b