Helsetilsynet

IK-25/96 (pdf)
Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v.