Helsetilsynet

IS-9/2015 17.6.2015 Revidert 22.1.2016 Helsedirektoratet
Helsepersonellets taushetsplikt – Rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger til politiet