Helsetilsynet

IS-7/2015 13.4.2015 Helsedirektoratet
Legemiddelhåndteringsforskriften. Forskrift av 3. april 2008 nr. 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp.