Hopp til hovedinnhold

Klage over avslag på innsyn i pasientjournal fra før pasientrettighetslovens ikrafttredelse - Helsetilsynet i fylkets kompetanse etter pasientrettighetsloven § 7-2 (pdf)

Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet 2.10.2008.