Helsetilsynet

Tidligere publiserte tolkningsuttalelser kan fås ved henvendelse til nettredaksjonen.

Kap.1 Alminnelige bestemmelser

Avgjørelser og prinsipputtalelser

Kap. 2 Rett til helse- og omsorgstjenester og transport

Avgjørelser og prinsipputtalelser

Juridiske artikler 

Kap.3 Rett til medvirkning og informasjon

Avgjørelser og prinsipputtalelser

Juridiske artikler

Kapittel 4A. Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen mv.

Avgjørelser og prinsipputtalelser

Juridiske artikler

Kap. 5 Rett til journalinnsyn (innsyn, retting og sletting)

Avgjørelser og prinsipputtalelser

Kap. 7 Klage

Konsekvenser av at pasient i  tverrfaglig spesialisert rusbehandling trekker samtykke om urinprøvekontroll tilbake