Hopp til hovedinnhold

Tolkninger, uttalelser og brev fra Helsedirektoratet, Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Sivilombudet

Utvalg av tolkninger som ikke er publisert andre steder

Tidligere publiserte tolkningsuttalelser kan fås ved henvendelse til nettredaksjonen.

Kap.1 Alminnelige bestemmelser

  • Behandlingshjelpemidler - klageregler og klageinstans. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet 9.5.2014.

Kap. 2 Rett til helse- og omsorgstjenester og transport

Kap. 3 Rett til medvirkning og informasjon

Kap. 4A Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen mv.

Kap. 5 Rett til journalinnsyn (innsyn, retting og sletting)

Kap. 7 Klage