Helsetilsynet

§ 2-1 b - Rett til helsehjelp for personer uten fast opphold i riket - forholdet til internasjonale forpliktelser Tolkningsuttalelse fra Lovaavdelingen til Helse- og omsorgsdepartementet 17.7.2017