Hopp til hovedinnhold

Kjellevold A. Idealet om brukerorientering i helse- og sosialtjenesten.

Lov og Rett 2006 s. 3 (LOR-2006-3) (Kan gjenfinnes i Lovdata pro, eller i Universitetsforlagets tidsskriftdatabase Idunn, begge tjenestene krever abonnement.)