Helsetilsynet

Fritt sykehusvalg for pasienter med psykiske lidelser (pdf)

Uttalelse fra Sivilombudsmannen, i Årsmelding 2003 s. 16.