Helsetilsynet

Helsehjelp mot sin vilje. Dom i Bergen tingrett (pdf) 13.4.2010, Saksnr. 10-007815TVI-BBYR/01  Se også dom i Gulating lagmansrett 26.8.2010