Helsetilsynet

Helsehjelp mot sin vilje. Dom i Gulating lagmannsrett (pdf) 26.8.2010, Saksnr. 10-082289ASD-GULA/AVD2  Se også Dom i Bergen tingrett (pdf) 13.4.2010,