Hopp til hovedinnhold

Halvorsen M. Hva innebærer rett til helsehjelp?

Tidsskr Nor Lægeforen 2001;121:849-50 (fulltekst, fritt tilgjengelig)