Hopp til hovedinnhold

Statsforvalterens avgjørelse av klagen avslutter saken.

Hvis du får medhold i klagen din, betyr det at barnevernet eller institusjonen må gjøre det som statsforvalteren har bestemt i vedtaket. Sier statsforvalteren konkret hva barneverntjenesten eller institusjonen skal gjøre, må den innrette seg i samsvar med det.

Har du ikke fått medhold, må du finne deg i at barneverntjenestens eller institusjonens avgjørelse gjelder. Da må du innrette deg etter den avgjørelsen.

Har statsforvalteren avvist å behandle klagen, kan du klage på denne avgjørelsen til Helsetilsynet. Helsetilsynet avgjør om det var rett å avvise saken. Hvis svaret er nei, blir statsforvalteren bedt om å behandle klagesaken.