Hopp til hovedinnhold

Som part i saken får du alle rettigheter etter forvaltningslovens regler. De  viktigste av disse er at du har rett til informasjon i saken, rett til å se sakens dokumenter og rett til å uttale deg. Du har også rett til å få en begrunnelse for statsforvalterens avgjørelse.