Hopp til hovedinnhold

Hvis Helsetilsynet blir klar over at en avgjørelse fra statsforvalteren høyst sannsynlig er feil, kan de på eget initiativ behandle saken og omgjøre avgjørelsen. Slik kontroll av om avgjørelsen er riktig kan også skje etter initiativ fra andre, blant andre deg som klager. Det er Helsetilsynet som bestemmer om de skal se på saken på nytt. I praksis skjer det svært sjelden at Helsetilsynet går inn og kontrollerer statsforvalterens vedtak i en klagesak.