Helsetilsynet

Hvis Helsetilsynet blir klar over at en avgjørelse fra fylkesmannen
høyst sannsynlig er feil, kan de på eget initiativ behandle saken og
omgjøre avgjørelsen. Slik kontroll av om avgjørelsen er riktig kan også
skje etter initiativ fra andre, blant andre deg som klager. Det er
Helsetilsynet som bestemmer om de skal se på saken på nytt. I praksis
skjer det svært sjelden at Helsetilsynet går inn og kontrollerer
fylkesmannens vedtak i en klagesak.