Hopp til hovedinnhold

Statsforvalteren skal ta stilling til innholdet i klagen din, og resultatet du mener skal bli utfallet av klagen. Statsforvalteren skal i tillegg kontrollere alle sider av vedtaket som du har klagd på. Det betyr at statsforvalteren kan prøve

  • om barneverntjenesten eller institusjonen har lagt riktige faktiske forhold til grunn for sin avgjørelse, og om saken er tilstrekkelig opplyst
  • om barneverntjenesten eller institusjonen har forstått og brukt loven riktig
  • om saksbehandlingen har vært riktig, og om skjønnet som barnevernet eller institusjonen har foretatt har vært forsvarlig, det vil si i samsvar med godt faglig og etisk skjønn.

Statsforvalteren skal sørge for at alle nødvendige fakta i saken blir klarlagt.

Hvis det kommer inn nye opplysninger eller påstander i saken under statsforvalterens klagebehandling vil du som klager vanligvis bli bedt om å kommentere disse. Nye opplysningene eller påstander skal også legges frem for kommunens barneverntjeneste eller institusjonen for uttalelse.

Hva skal statsforvalteren undersøke?

Tekst

Statsforvalteren skal ta stilling til innholdet i klagen din, og resultatet du mener skal bli utfallet av klagen. Statsforvalteren skal i tillegg kontrollere alle sider av vedtaket som du har klagd på. Det betyr at statsforvalteren kan prøve

  • om barneverntjenesten eller institusjonen har lagt riktige faktiske forhold til grunn for sin avgjørelse, og om saken er tilstrekkelig opplyst
  • om barneverntjenesten eller institusjonen har forstått og brukt loven riktig
  • om saksbehandlingen har vært riktig, og om skjønnet som barnevernet eller institusjonen har foretatt har vært forsvarlig, det vil si i samsvar med godt faglig og etisk skjønn.

Statsforvalteren skal sørge for at alle nødvendige fakta i saken blir klarlagt.

Hvis det kommer inn nye opplysninger eller påstander i saken under statsforvalterens klagebehandling vil du som klager vanligvis bli bedt om å kommentere disse. Nye opplysningene eller påstander skal også legges frem for kommunens barneverntjeneste eller institusjonen for uttalelse.