Hopp til hovedinnhold

Klage på vedtaket skal du sende til barneverntjenesten som du fikk vedtaket fra. Grunnen til det at barneverntjenesten skal få mulighet til å endre avgjørelsen sin på bakgrunn av innvendingene dine. Er de fortsatt uenige med deg etter å ha lest klagen din, skal de raskt sende saken videre til statsforvalteren slik at selve klagebehandlingen kan starte der.

Klage på institusjonen

Klage på institusjonen skal du sende direkte til statsforvalteren. Hvis institusjonen får klagen din, skal institusjonen sende klagen din til statsforvalteren.

Hvor skal du sende klagen?

Tekst

Klage på vedtaket skal du sende til barneverntjenesten som du fikk vedtaket fra. Grunnen til det at barneverntjenesten skal få mulighet til å endre avgjørelsen sin på bakgrunn av innvendingene dine. Er de fortsatt uenige med deg etter å ha lest klagen din, skal de raskt sende saken videre til statsforvalteren slik at selve klagebehandlingen kan starte der.

Klage på institusjonen

Klage på institusjonen skal du sende direkte til statsforvalteren. Hvis institusjonen får klagen din, skal institusjonen sende klagen din til statsforvalteren.