Hopp til hovedinnhold

Klage til statsforvalteren skal som utgangspunkt være skriftlig. Dersom du synes det er vanskelig å skrive klagen eller er usikker på hvordan du skal uttrykke deg kan du be barneverntjenesten eller statsforvalteren om å hjelpe deg med å skrive.

I klagen må du oppgi navn, adresse og et telefonnummer du er å treffe på. Du må si hva vedtaket du vil klage på gjelder og hvem som har tatt avgjørelsen som du klager på. Du kan også legge ved vedtaket.

Du bør også beskrive hva du mener er feil ved avgjørelsen og hvorfor du mener at den er feil. Du må skrive hva du vil ha endret i den avgjørelsen du klager på.

Klage på institusjonen

Hvis du synes det er vanskelig å skrive ned en klage, kan du be ansatte på institusjonen om hjelp. De ansatte der har en plikt til å hjelpe til med å formulere klagen etter ditt ønske.