Hopp til hovedinnhold

Statsforvalteren kan avvise å behandle klagen. Det kan skje hvis klagen inneholder formelle feil, for eksempel fordi du ikke har rett til å klage eller at klagen er kommet for sent. Det er sjelden klager avvises hvis den formelle feilen kan rettes. Du som klager blir da vanligvis bedt om å rette feilen. 

Statsforvalteren kan etter å ha undersøkt klagen, velge å oppheve barneverntjenestens vedtak og sende saken tilbake til fornyet behandling. I den forbindelse kan statsforvalteren gi føringer for hvordan barneverntjenesten skal behandle saken.

Det vanligste er likevel at statsforvalteren selv behandler og avgjør klagen din. De fleste avgjørelsene treffes i form av en skriftlig avgjørelse, et vedtak. Statsforvalteren tar ett av følgende tre typer avgjørelser: Du får enten medhold, delvis medhold eller ikke medhold. De to første typene vedtak betyr at statsforvalteren endrer barneverntjenestens eller institusjonens avgjørelse.

Vanligvis sender statsforvalteren et brev til deg som klager, med kopi til den du har klaget på (barneverntjenesten eller institusjonen). Dersom du ikke får medhold i klagen, skal statsforvalteren begrunne dette nærmere i vedtaket.

Om du får medhold, delvis medhold eller ikke medhold, går fram av avgjørelsen. Når du får helt eller delvis medhold, kan statsforvalteren sette en frist for når du skal få retten din oppfylt.

Som hovedregel kan barneverntjenesten eller institusjonen iverksette sin avgjørelse selv om du har klagd på den. Barneverntjenesten, institusjonen, og statsforvalteren, kan også bestemme at det som er bestemt i vedtaket som du har klagd på, ikke skal settes i gang mens statsforvalteren behandler klagen. Eksempelvis at du får bruke mobiltelefonen din når du er på institusjon til statsforvalteren bestemmer noe annet. Når du klager på en situasjon som allerede har skjedd, for eksempel bruk av tvang, vil formålet først og fremst være å fastslå om dine rettigheter er ivaretatt og at lignende situasjoner kan forhindres i ettertid.

Statsforvalteren kan bestemme at et vedtak som gir klageren medhold, men som ikke kan settes i verk straks, skal erstattes med tiltak som kan dekke ditt hjelpebehov i en midlertidig periode.