Hopp til hovedinnhold

Hvis du er under 15 år vil det vanligvis være foreldrene dine eller andre med foreldreansvar som har klagerett på dine vegne.

Har du fylt 15 år kan advokat, foreldre, verger eller annen tillitsperson klage på vegne av deg. Vergen må legge fram kopi av vedtak om oppnevning, og der det går frem hva som er vergens oppdrag. Annen representant må ha skriftlig fullmakt som opplyser at han eller hun er gitt fullmakt til å opptre på dine vegne.