Hopp til hovedinnhold

Statsforvalteren behandler klage- og tilsynssaker. Klage- eller tilsynssaken kan være rettet mot den kommunale barneverntjenesten eller  institusjonene. Når statsforvalteren behandler klager er målet at du skal få oppfylt dine rettigheter etter loven. Når statsforvalteren behandler  tilsynssaker er målet å endre en ulovlig praksis. Du får vite av statsforvalteren om barneverntjenesten eller institusjonen har gjort en feil eller ikke, men det får ikke nødvendigvis betydning for tjenester du mottar. Her skriver vi om muligheten du har til å klage og hva du kan klage på.