Hopp til hovedinnhold

Du kan klage til statsforvalteren hvis du bor på institusjon, og institusjonen tar avgjørelser som begrenser dine rettigheter eller bruker tvang. Du kan klage både der du mener at institusjonen ikke har lovlig grunnlag (hjemmel) for vedtaket og over omfanget av tvang eller måten institusjonen brukte tvang mot deg. Klagen kan ikke forhindre en situasjon som allerede har skjedd, men hvis du får medhold kan klage din bidra til å forhindre lignende situasjoner i ettertid.

Vi vil gjerne treffe deg. Om statsforvalterens tilsyn med barnevernsinstitusjoner

Brosjyre. Bokmål 2021
PDF

Vi vil gjerne treffe deg. Om statsforvaltarens tilsyn med barnevernsinstitusjonar

Brosjyre. Nynorsk 2021
PDF

Vi vil gjerne treffe deg

Tekst

Vi som jobber hos statsforvalteren, vil høre hvordan du har det.

Hvordan er de voksne mot deg?

Får du hjelp til å ta vare på venner og familie?

Får du nok hjelp med skolearbeidet?

Får du være med på aktiviteter?

Og hvordan er kontakten med saksbehandleren din?

Dette er ting som vi fra statsforvalteren vil snakke med deg om.

Vi som jobber hos statsforvalteren, kommer på besøk for å undersøke om institusjonen er bra for deg.

Vi sjekker at lover og regler for institusjonen blir fulgt.

Og vi sjekker at dine rettigheter blir oppfylt.

Dersom du eller dine foresatte mener at du ikke får oppfylt dine rettigheter, så kan du kontakte statsforvalteren.

Statsforvalteren skal komme på tilsyn på alle barneverninstitusjoner minst to ganger i året.

De som jobber på institusjonen, skal si ifra til dere som bor der i god tid i forveien.

Du kan snakke med oss alene, eller sammen med en person som du velger. Og du kan bestemme hvor samtalen skal foregå.

Vi kommer for å undersøke om institusjonen hjelper dere som bor der på en god måte. Og om noen behandler deg dårlig er det viktig at du sier ifra.

Ring statsforvaltere og spør etter de som jobber med barnevern. Det er en statsforvalter i alle fylker.

Telefonnumrene kommer her:

Agder 37 01 75 00

Innlandet 61 26 60 00

Møre og Romsdal 71 25 84 43

Nordland 75 53 15 00

Oslo og Viken 69 24 70 00

Rogaland 51 56 87 00

Troms og Finnmark 78 95 03 00

Trøndelag 74 16 80 00

Vestfold og Telemark 33 37 10 00

Vestland 57 64 30 00

 

 

 

Klage på inngrep i rettighetene eller bruk av tvang i institusjoner

Tekst

Du kan klage til statsforvalteren hvis du bor på institusjon, og institusjonen tar avgjørelser som begrenser dine rettigheter eller bruker tvang. Du kan klage både der du mener at institusjonen ikke har lovlig grunnlag (hjemmel) for vedtaket og over omfanget av tvang eller måten institusjonen brukte tvang mot deg. Klagen kan ikke forhindre en situasjon som allerede har skjedd, men hvis du får medhold kan klage din bidra til å forhindre lignende situasjoner i ettertid.