Hopp til hovedinnhold

Du kan klage til statsforvalteren hvis du bor på institusjon, og institusjonen tar avgjørelser som begrenser dine rettigheter eller bruker tvang. Du kan klage både der du mener at institusjonen ikke har lovlig grunnlag (hjemmel) for vedtaket og over omfanget av tvang eller måten institusjonen brukte tvang mot deg. Klagen kan ikke forhindre en situasjon som allerede har skjedd, men hvis du får medhold kan klage din bidra til å forhindre lignende situasjoner i ettertid.

Vi vil gjerne treffe deg. Om statsforvalterens tilsyn med barnevernsinstitusjoner

Brosjyre. Bokmål 2021
PDF

Vi vil gjerne treffe deg. Om statsforvaltarens tilsyn med barnevernsinstitusjonar

Brosjyre. Nynorsk 2021
PDF

Vi vil gjerne treffe deg

Klage på inngrep i rettighetene eller bruk av tvang i institusjoner

Tekst

Du kan klage til statsforvalteren hvis du bor på institusjon, og institusjonen tar avgjørelser som begrenser dine rettigheter eller bruker tvang. Du kan klage både der du mener at institusjonen ikke har lovlig grunnlag (hjemmel) for vedtaket og over omfanget av tvang eller måten institusjonen brukte tvang mot deg. Klagen kan ikke forhindre en situasjon som allerede har skjedd, men hvis du får medhold kan klage din bidra til å forhindre lignende situasjoner i ettertid.