Helsetilsynet

Du kan klage til fylkesmannen hvis du bor på institusjon, og institusjonen tar avgjørelser som begrenser dine rettigheter eller bruker tvang. Du kan klage både der du mener at institusjonen ikke har lovlig grunnlag (hjemmel) for vedtaket og over omfanget av tvang eller måten institusjonen brukte tvang mot deg. Klagen kan ikke forhindre en situasjon som allerede har skjedd, men hvis du får medhold kan klage din bidra til å forhindre lignende situasjoner i ettertid.

Vi vil gjerne treffe deg. Om fylkesmannens tilsyn med barnevernsinstitusjoner

Brosjyre.
PDF

Vi vil gjerne treffe deg – Info om fylkesmannens tilsyn med barnevernsinstitusjoner

23.10.2018

Klage på inngrep i rettighetene eller bruk av tvang i institusjoner

14. oktober 2016