Hopp til hovedinnhold

Du kan klage på at barnevernstjenesten har gitt helt eller delvis avslag på en søknad om hjelpetiltak eller når et vedtak om hjelpetiltak opphører. Du kan også klage på innholdet i og omfanget av tiltaket, og måten saken din er behandlet på. Det er statsforvalteren som skal vurdere og avgjøre om barneverntjenestens vedtak er gyldig eller ikke, og om saksbehandlingen har vært i orden.

Klage på vedtak om hjelpetiltak

Tekst

Du kan klage på at barnevernstjenesten har gitt helt eller delvis avslag på en søknad om hjelpetiltak eller når et vedtak om hjelpetiltak opphører. Du kan også klage på innholdet i og omfanget av tiltaket, og måten saken din er behandlet på. Det er statsforvalteren som skal vurdere og avgjøre om barneverntjenestens vedtak er gyldig eller ikke, og om saksbehandlingen har vært i orden.