Hopp til hovedinnhold

Det koster ikke noe å klage eller å få klagen behandlet. Det gjelder uavhengig av om du får medhold eller ikke.

Barneverntjenesten og -institusjonen har en veiledningsplikt, det vil si at du skal få informasjon om hva du kan klage på, hvor du kan klage og hvem som kan hjelpe deg med klagen. Søker du hjelp hos advokat, vil du derfor selv vanligvis måtte betale for denne hjelpen.

Har du svært lav inntekt, kan du unntaksvis få fritt rettsråd. Hvis du får medhold i klagen, kan du søke det offentlige om å få dekket advokatutgifter du har hatt i klagesaken.

Barneverntjenesten og institusjonen har veiledningsplikt

Tekst

Det koster ikke noe å klage eller å få klagen behandlet. Det gjelder uavhengig av om du får medhold eller ikke.

Barneverntjenesten og -institusjonen har en veiledningsplikt, det vil si at du skal få informasjon om hva du kan klage på, hvor du kan klage og hvem som kan hjelpe deg med klagen. Søker du hjelp hos advokat, vil du derfor selv vanligvis måtte betale for denne hjelpen.

Har du svært lav inntekt, kan du unntaksvis få fritt rettsråd. Hvis du får medhold i klagen, kan du søke det offentlige om å få dekket advokatutgifter du har hatt i klagesaken.