Hopp til hovedinnhold

Barn og unge som bor på institusjon har i likhet med andre barn og unge rett til å bestemme over egen kropp, hvilke klær de vil gå med, hvem de vil være sammen med, hvor de vil gå og når de vil bruke mobiltelefon. All bruk av tvang og vedtak om bruk av tvang og andre inngrep i den personlige integritet kan påklages til statsforvalteren. BFD har utarbeidet et eget rundskriv om retningslinjer til rettighetsforskriften, hvor det fremgår hvilke rettigheter barn og unge på institusjon har, og når institusjonen kan gjøre inngrep i rettighetene.

Vi vil gjerne treffe deg. Om statsforvalterens tilsyn med barnevernsinstitusjoner

Brosjyre. Bokmål 2021
PDF

Vi vil gjerne treffe deg. Om statsforvaltarens tilsyn med barnevernsinstitusjonar

Brosjyre. Nynorsk 2021
PDF

Vi vil gjerne treffe deg

Rettigheter under opphold i barneverninstitusjon

Tekst

Barn og unge som bor på institusjon har i likhet med andre barn og unge rett til å bestemme over egen kropp, hvilke klær de vil gå med, hvem de vil være sammen med, hvor de vil gå og når de vil bruke mobiltelefon. All bruk av tvang og vedtak om bruk av tvang og andre inngrep i den personlige integritet kan påklages til statsforvalteren. BFD har utarbeidet et eget rundskriv om retningslinjer til rettighetsforskriften, hvor det fremgår hvilke rettigheter barn og unge på institusjon har, og når institusjonen kan gjøre inngrep i rettighetene.

Du kan lese mer om dine rettigheter her: